ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →