ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 250 คน ตามโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →