ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกใสบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเปลี่ยนกระจกใสบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →