ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า กำลังไฟ 30 โวลล์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า กำลังไฟ 30 โวลล์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →