ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้มีโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →