ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ขนาด 150×225 เซนติเมตร จำนวน 6 ผืน และกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อธงชาติ ขนาด 150×225 เซนติเมตร จำนวน 6 ผืน และกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →