ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคม ระดับตำบลหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำประชาคม ระดับตำบลหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →