ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ไทยรัฐ จำนวน 53 ฉบับ และหนังสือพิมพ์มติชน จำนวน 53 ฉบับนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →