ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกใสบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเปลี่ยนกระจกใสบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →