ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาธงขนาด 3 เมตร จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้มีโครงการซื้อเสาธงขนาด 3 เมตร จำนวน 30 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาดังต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →