ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →