ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็จากแยกบ้านนายฉลอง ไพรวรรณ์ ถึงบ้านนายสุพล บัวหลวง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว ต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็จากแยกบ้านนายฉลอง ไพรวรรณ์ ถึงบ้านนายสุพล บัวหลวง หมู่ที่ 6 บ้านเนินยาว ต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →