กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day)

วันที่ 15 มิ.ย.2565 ณ หมู่ 5 บ้านหนองทรายขาว โดยยึดหลัก 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย นำโดย พันตำรวจเอก ธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.หนองทรายขาว ผู้นำชุมชน และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด และยังเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี สนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านหนองทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยตัดแต่งต้นไม้ที่ยื่นออกมาขวางถนนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตัดหญ้าข้างถนน และกวาดทำความสะอาดสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →