ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตลับผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (ตลับผงหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →