ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →