ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →