กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต.หนองทรายขาว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศโครงการปรับปรุงท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 5 ต.หนองทรายขาวนั้น บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนัดหมายเพื่อตรวจพัสดุ ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. โดยพร้อมเพียงกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →