ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →