กำหนดเวลาตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรอบหมู่ หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขา่ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนคอนกรีดเสริมเหล็กรอบหมู่ หมู่ที่ 1 บ้านมะขามเฒ่า ตำบลหนองทรายขา่ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนัดหมายเพื่อตรวจพัสดุ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยพร้อมเพียงกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →