ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายฉลอง ไพรวรรณ์ ถึงบ้านนายสุพล บัวหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านเนินยาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบ้านนายฉลอง ไพรวรรณ์ ถึงบ้านนายสุพล บัวหลวง หมู่ที่ ๖ บ้านเนินยาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →