รับสมัครบุคคลสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองช่าง ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 036-771423 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →