ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนองทรายขาว ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →