โครงการส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิภาพทางสังคมแก่คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว อีกทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมกันคิดและร่วมพัฒนาก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 💃1. #ไข่เค็มดินสอพอง💃2. #ก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง 💃3. #ขนมปังหน้าหมู💃4. #ยาดมสมุนไพร 💃5. #ยาเหลือง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →