รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทรายขาว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทุกตำแหน่งแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สอบ และไม่มีสิทธิ์สอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →