รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ตามโครงการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →