รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สำนักปลัด อบต.หนองทรายขาว งานพัฒนาชุมชน ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3670-1644

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →