โครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

ในระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม ..2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดยพันตำรวจเอกธนศักดิ์   ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง ได้ดำเนินการโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ ..2566” โดยลงหมู่บ้านหมู่ที่  ตำบลหนองทรายขาวเพื่อให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลหนองทรายขาว ถึงวิธีการทำถังขยะเปียกที่ถูกวิธีและมอบถังขยะเปียกให้แก่ตัวแทนครัวเรือนที่ผ่านการอบรม ครัวเรือนละ ถัง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →