โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าหมู่บ้านสระเตยใหญ่ หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่  11/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าหมู่บ้านสระเตยใหญ่ หมู่ 4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ตามสัญญาจ้างเลขที่  11/2565 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →