รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →