แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว เพื่อให้นำไปใช้ยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →