ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสารหมายครุภัณฑ์ 491-64-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสารหมายครุภัณฑ์ 491-64-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →