ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว และการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →