สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ” (อุทกภัย) ฝึกซ้อมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2566 หมู่ที่ 3 บ้านสระเตยน้อย และหมู่ที่ 4 บ้านสระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สถานที่ ณ หมู่ที่ 4 วัดสระเตยใหญ่ (โดมวัดสระเตยใหญ่)

🟩กิจกรรม🟩
1. ให้ความรู้ระบบเตือนภัยในช่องทางต่างๆของหมู่บ้าน
2. ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ
3. ให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่ออพยพเพื่อไปในพื้นที่ปลอดภัย
4. ให้ความรู้การแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →