ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รื้อถอนท่อ ค.ส.ล.พร้อขุดลอกคลองสายคลองสายบัว หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการรื้อถอนท่อ ค.ส.ล.พร้อขุดลอกคลองสายคลองสายบัว หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →