การกระทำอันเป็นการฝ่าฝือกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประชาสัมพันะ์กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดินป้ายบนอาคารตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4(3) ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตตั้งหรือตั้งป้าย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →