โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ระหว่างวันที่  11 – 17 เมษายน  พ.ศ. 2565 ณ จุดบริการประชาชนชั่วคราว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางสัญจรโดยใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →