โครงการถนนสวย ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้รวบรวมกิจกรรมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างทาง สิ่งกรีดขวางข้างทาง ไม่บดบังเส้นทางการจราจร / ป้ายสัญญาณอันตรายและเส้นบอกทาง และเพื่อดูแลรักษาความสะอาดบริเวณข้างทางทั้งสองฝั่งภายในถนนเส้นทางหลักและเส้นทางรอง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →