จัดสรรข้าวกล่องให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 

ตามที่ได้มีประชาชนร้องเรียนในเรื่องการขอให้จัดสรรข้าวกล่องให้กับประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากสถานการณ์โควิด ของหมู่ที่ บ้านเนินยาวที่พบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณ 50 ราย นั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวขอรายงานว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องมีการกักตัวมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจัดสรรถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านหมู่ที่ บ้านเนินยาว

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →