ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆภายในตำบลหนองทรายขาวชำรุดเสียหายเรียบร้อย

ตามที่ได้มีประชาชนแจ้งปัญหาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆภายในตำบลหนองทรายขาวชำรุดเสียหายทางกองช่างได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมตามจุดต่างๆที่ได้รับแจ้งจากประชาชนเป็นที่เรียบร้อย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →