คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

คำแถลงนโยบายของนายอนันต์ ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →