รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566

เมื่อ วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านหมี่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดย พันตำรวจเอก ธนศักดิ์ ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มอบให้ ว่าที่ ร.ต.เลิศชาย ตุ้มเที่ยง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายณภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบ้านหมี่ เป็นประธานในการเดินรณรงค์ ณ บริเวณถนนเทศบาลหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →