ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้อวัสดุสำนักปลัด จำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →