ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถมจำนวน 219 ลบ.ม. และดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม.ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมคันทางทรุดตัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.114-002 สายทางเข้าออกบ้านคลอง ช่วง กม.0+930 ถึง 0+950 หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้อดินถมจำนวน 219 ลบ.ม. และดินลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม.ตามโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมคันทางทรุดตัว รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.114-002 สายทางเข้าออกบ้านคลอง ช่วง กม.0+930 ถึง 0+950 หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →