ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 122 วัน โรงเรียนบ้านสระเตย ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 78 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 122 วัน โรงเรียนบ้านสระเตย ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 78 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →