ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →