ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 27 ตัว ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีความประสงค์ซื้อเสื้อนักกีฬา จำนวน 27 ตัว ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือยาวประเพณี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →