รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ตามระบบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ตามระบบ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →