แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →