โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ตำบลบ้านหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →