ขอเชิญชวนปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ 1 อปท.1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ​​ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน บริเวณแยกบ้านสระเตยใหญ่ หมู่ที่ 4 จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →